Accions teatrals especials - La Cubana

Accions teatrals especials

La Cubana ha realitzat nombrosos actes, accions i col·laboracions per institucions, particulars i empreses creant espectacles fets a mida: és a dir, a partir de les característiques del sol·licitant, del motiu de l’acte o de l’espai es crea un producte determinat. És el que anomenem accions fetes a mida. Aquí s’hi inclouen des de festes privades d’empresa, casaments, inauguracions, pregons, rodes de premsa, celebracions d’efemèrides i altres esdeveniments, sempre amb un toc peculiar i suggeridor. Algunes d’aquestes són: