Altres intervencions a televisió

La Cubana ha intervingut a molts programes de televisió dels quals cal destacar: