Now in la cubana

JOAN OLLÉ I SEGURA

JOAN OLLÉ i SEGURA
(1981 – 1982)

– Dels Vicis Capitals (1981)

– Agua al Siete (1982)

Next steps

EXHIBITION SITGES

Sitges - Miramar Centre Cultural

Extended until Christmas

ADEU ARTURO - Barcelona

Very soon!

Groups information