Ahora en la Cubana

OLGA FIBLA

OLGA FIBLA
(1999 – 2002)

– Me lo dijo Pérez (1999)

– Equipatge per al 2000 (2000)

– Una Nit d’Òpera (2001)